Äänestäminen ja taloon jäävät asukkaat

Kim Sainio puhui lähetyksessä sitä yhden asukkaan kohdalla mitä se vaikuttaa kun on talosa tai poistuu sieltä. Itse haluaisin kaikkien katsojien aina miettivän sitä, että A) mitä asukas sanoo insertissä. Lunastaako asukas lupauksensa B) Miksi asukas käyttäytyy talossa niin kuin käyttäytyy, onko talossa asukas joka estää potentiaalin pääsyn esiin. C) Mitä tapahtuu jos asukas poistuu. Joskus väritön hajuton mauton asukas voi ponnahtaa esiin tilaisuuden tullen ja toisaalta draamaa tuova asukas voi viedä tilaa liikaa talossa (vrt tapaus Kirsi 2022) ja estää muiden esiin tulon. D) Mitä asukas tuo taloon tai onko siinä potentiaalia suurempaan antiin.

Nämä ovat asioita joiden punnitseminen on hankala prosessi ja mukana ei saisi olla emootiopunnuksia, joten monella ei ehkä tähän ole potentiaalia. Kuitenkin ilman erilaisia punnuksia voi käydä niin, että taloon jää asukkaita joiden lopullinen arvo talossa on huono syystä tai toisesta. Kirsi osasi tätä hieman sanottaa oman pudotuksen yhteydessä, että talossa ei edes ymmärrä sitä miten eri toiminta näkyy ulospäin. Katsojille paras mitä voisi tehdä on se, että näpäyttää oikealla tavalla talossa olevia, jotta toiminta ei mene katsojille katastrofaaliseksi… kuitenkin katsojienkin pitäisi jaksaa katsoa ohjelmaa n. kolme kuukautta.

Katsojille ei yleensä löydy tasaista yhteisymmärrystä siitä mikä on se mitä halutaan katsoa.. Osin siihen vaikuttaa emootiot ja osin erilaiset stigmatkin. Mikä tekee ohjelmasta kaikille katsottavan onkin sitten ihan toinen juttu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.